Plastisk kirurgi etter slankeoperasjon og vektnedgang

Plastisk kirurgi etter slankeoperasjon og vektnedgang

Pasienter med stor vektnedgang etter slankeoperasjon opplever ofte overskuddshud som et problem.

Ved overvekt vil ofte fettet i underhuden føre til at huden tøyes. Videre vil hormonelle endringer kunne gi strekkmerker.

Ved vektreduksjon, enten dette skyldes trening, kostholdsendring eller slankeoperasjon, vil det ofte bli et hudoverskudd. Når fettcellene og fettdepotene i underhuden blir mindre, vil huden i en viss grad strammes opp naturlig. Dette kan imidlertid ta flere år, men for noen vil denne hudsammentrekningen være tilstrekkelig. Andre vil dog oppleve at huden i enkelte regioner ikke trekker seg sammen. For dem kan dette redusere gleden ved å ha gått ned i vekt og skape betydelige psykologiske tilleggsproblemer.

Slankeoperasjon

Aleris Colosseum Slankeoperasjon, Oslo

De vanligste områder for plastisk kirurgi etter slankeoperasjon

Mage/flanker

Etter vektreduksjon opplever mange at man får et såkalt fettforkle. Av og til skaper dette problemer ved at hud gnisser mot hud. Resultatet kan bli sår hud, sårdannelser, soppinfeksjoner og dårlig lukt. I tillegg vil mange føle det vanskelig å få klær til å passe.

Full bukplastikk kan korrigere dette. Da fjerner man en større eller mindre del av hudet og fettet mellom navlen og kjønnsbehåringen. Man skjærer rundt navlen og lar den stå igjen med blodforsyningen gjennom stilken. Huden over navlen løsnes fra underliggende muskulatur og trekkes over navlen og sys til arrlinjen nede. Navlen tas deretter ut gjennom et hull i huden som er trukket ned og får tilbake sin naturlige plassering. Denne operasjonen kombineres etter behov og forsvarlighet med en større eller mindre fettsuging av mage-/flankeområdet.

Bryst hos kvinner

Noen kvinner har fortsatt store, tunge og bredbasede bryst som de ønsker mindre. Mange opplever at det er blitt mye hud, men liten fylde, og vil gjerne ha tilbake et volum og en form de savner. Andre er misfornøyd med brystenes fasong.

Brystreduksjon foregår ved at man flytter brystvorten og plasserer den i en høyere posisjon. Fettvev og hud under brystet fjernes, og alt sys sammen med arr som skjules i en BH / bikini. Snittføring og arr varierer med teknikken som brukes, men i disse tilfelle er det vanligste å få arr rundt brystvorten, i en stolpe fra brystvorten og ned mot folden under brystet og kortere eller lengre arr i folden (omvendt T-snitt). Ved brystreduksjon kombineres oftest operasjonen med en fettsuging mot armhulen for å få et bredt bryst til å virke smalere.

Dersom pasienten ønsker mer fylde i brystene, kan det være aktuelt å bruke brystproteser (brystforstørrelse). Noen ganger holder det å legge inn brystproteser på ordinær måte med et lite snitt i folden under brystet. Andre ganger må man supplere med et brystløft. Snittføringen er mye lik den man ser ved brystreduksjon, men ved brystløft beholder man mest mulig av pasientens vev og volum.

Ved asymmetriske bryster eller bryster med avvikende form gjøres ofte et brystløft på begge sider. Under operasjonen gjøres brystene mest mulig like ved å fjerne mer eller mindre på de to sider. Av og til er det også her aktuelt å supplere med en brystprotese.

Bryst hos menn

Etter vektreduksjon (ved slanking, sykdom eller slankeoperasjon) hos menn vil av og til pasientene føle at det er et sjenerende overskudd igjen i brystpartiet. Dette kan som oftest avhjelpes med en ren fettsuging. I noen tilfelle er det en forstørret brystkjertel, som også kan fjernes ved et lite snitt i brystvorten. Noen har store hudmengder som nødvendiggjør fjerning av overflødig hud. I utgangspunktet er det en løsning vi prøver å unngå i størst mulig grad da arrene kan oppleves som stigmatiserende.

Overskudd av hud på lår

Overskudd av hud på lår er vanlig etter vektreduksjon, spesielt på innsiden av lårene. Dette kan føre til sårhet og gnissing. Huden kan fjernes etter forutgående fettsuging (innside knær / innside og utside lår).

Overskuddshud på overarmer

Overskuddshud på overarmer oppleves av mange som svært sjenerende. Dette kan også fjernes etter forutgående fettsuging. Arrene blir da liggende på innsiden av overarmene fra armhulen og mot albuen.

Ekstremt vekttap

 

Trender innen plastisk kirurgi og kosmetiske behandlinger

Plastisk kirurgi

Bukplastikk øker kraftig. Fra 2010 til 2012 økte antall operasjoner i Teres-kjeden (nå Aleris) med hele 45 %, og enkelte klinikker kan melde om en tilnærmet dobling i samme periode.

– Menn vil først og fremst fikse øyelokkene. I 2010 var andelen menn som gjorde dette 12,75 %. I 2011 13,83 %, og i 2012 15,24 %. Kvinner er fortsatt i kraftig flertall, men andelen menn går jevnt og trutt oppover.

Fettransplantasjon

Fettransplantasjoner øker også. Fra 2011 til 2013 var økningen i Aleris’ ulike avdelinger i Norge rundt 160 prosent. Ønsker man å bli litt større et sted, og tilsvarende mindre et annet, lar dette seg i mange tilfeller gjøre ved hjelp av fettransplantasjon, dvs. at man suger ut fett fra et sted på kroppen, og sprøyter det inn et annet. Metoden skal være svært trygg, og mange pasienter føler seg komfortable ved å vite at det er deres eget vev som blir satt inn, ikke et fremmedlegeme.

Plastisk kirurgi og alder

Ifølge tall fra Aleris-kjeden øker også gjennomsnittsalderen. Stadig eldre mennesker er villige til å spandere penger på utseendet: I 2010 var snittalderen 39,65 år, i 2012 var snittalderen 41,13 år, ifølge Aleris.