Norsk Plastikkirurgisk Forening

Norsk Plastikkirurgisk Forening

Norsk plastikkirurgisk forening (NPF) er en faglig forening for den medisinske spesialiteten plastikkirurgi, og sorterer under Den norske legeforening (Dnlf).

Medlemmer er leger som er godkjente spesialister i plastikkirurgi.

Norsk plastikkirurgisk forening skal ivareta spesialitetens og medlemmenes interesser.

Norsk forening for estetisk plastikkirurgi er en underavdeling av Norsk Plastikkirurgisk Forening.

Norsk plastikkirurgisk forening har sin hjemmeside på Legeforeningen.no

Videre lesning