Plastikkirurgi

Plastikkirurgi

Plastikkirurgi bedrives av spesialister i plastikkirurgi, som har spesialutdanning innenfor plastiske og rekonstruktive operasjoner. Spesialistgodkjenningen utferdiges av Den norske legeforening, og kravene er strenge. Innenfor ren kosmetisk kirurgi bedrer man på utseendet uten at det egentlig foreligger et “sykelig” avvik; pasienten definerer ofte selv behovet for inngrepet. (Helge E. Roald: Fakta om kosmetiske operasjoner)

Plastikkirurgi slik Norsk plastikkirurgisk forening omtaler begrepet

Begrepet “plastikkirurgi” er på samme tid både et medisinsk fagfelt, og den formelle betegnelsen på en norsk, medisinsk spesialitet, på linje med for eksempel “infeksjonssykdommer”, “hjertesykdommer”, “ortopedisk kirurgi” etc.. Alle slike medisinske spesialiteter defineres og ivaretas av norske myndigheter i nært samarbeide med Den norske lægeforening (Dnlf).
Kilde: Legeforeningen.no

Plastikkirurgi slik Store medisinske leksikon definerer begrepet

Plastikkirurgi: rekonstruktiv kirurgi som tar sikte på å korrigere medfødte og ervervede defekter og deformiteter for å gjenopprette normal anatomi og funksjon. Grunnlaget for plastikkirurgien er spesielle metoder som gjør det mulig å flytte levende vev, dessuten skånsom og nøyaktig kirurgisk teknikk og inngående kjennskap til vevets blodforsyning og til de forholdene som influerer på sårheling og arrdannelse. Plastikkirurgi er en selvstendig spesialitet som utgikk fra den generelle kirurgien. Den grenser til flere andre kirurgiske disipliner og supplerer disse innenfor flere områder.
Kilde: SNL.no

Bøker om plastikkirurgi etc.

 

Plastisk kirurgi / kosmetisk kirurgi / rekonstruktiv plastikkirurgi

Aleris Colosseum (Oslo) • Aleris Colosseum StavangerAleris Drammen (Drammen) • Aleris Nesttun, BergenAleris Nobel KlinikkAleris Kristiansand, SørlandsparkenAleris BodøAleris Tønsberg