Plastisk-kirurgi.no er et nettsted med hovedfokus på kosmetisk kirurgi og kosmetiske behandlinger. Nettstedet eies av Aleris.

Vi lytter alltid til ris og ros, så din tilbakemelding er velkommen.

Trender innen plastisk kirurgi og kosmetiske behandlinger

Plastisk kirurgi

Bukplastikk øker kraftig. Fra 2010 til 2012 økte antall operasjoner i Aleris-kjeden med hele 45 %, og enkelte klinikker kan melde om en tilnærmet dobling i samme periode.

– Menn vil først og fremst fikse øyelokkene. I 2010 var andelen menn som gjorde dette 12,75 %. I 2011 13,83 %, og i 2012 15,24 %. Kvinner er fortsatt i kraftig flertall, men andelen menn går jevnt og trutt oppover.

Fettransplantasjon

Fettransplantasjoner øker også. Fra 2011 til 2013 var økningen i Teres’ ulike avdelinger i Norge rundt 160 prosent. Ønsker man å bli litt større et sted, og tilsvarende mindre et annet, lar dette seg i mange tilfeller gjøre ved hjelp av fettransplantasjon, dvs. at man suger ut fett fra et sted på kroppen, og sprøyter det inn et annet. Metoden skal være svært trygg, og mange pasienter føler seg komfortable ved å vite at det er deres eget vev som blir satt inn, ikke et fremmedlegeme.

Plastisk kirurgi og alder

Ifølge tall fra tidligere Teres-kjeden øker også gjennomsnittsalderen. Stadig eldre mennesker er villige til å spandere penger på utseendet: I 2010 var snittalderen 39,65 år, i 2012 var snittalderen 41,13 år, ifølge Teres.