Botox-illustrasjon

Botox er et registrert legemiddel som inneholder botulinum-toxin Type A. Dette toxinet kommer fra Clostridium botulinum-bakterien. I svært små og fortynnete doser kan toxinet sprøytes inn i utvalgte ansiktsmuskler for å glatte ut rynker.

botox