Brystforstørrelse – silikon – større bryster

Brystforstørrelse – silikon – større bryster

Brystforstørrelse med silikonproteser er den vanligste metoden innen plastisk kirurgi for kvinner som vil ha større bryster.

Brystproteser av silikon egner seg best til brystforstørrelse på grunn av den gode fasongen og konsistensen. Silikonprotesenes størrelse og form kan tilpasses etter kvinnens ønske. Silikonprotesene som de seriøse klinikkene benytter, er av svært god kvalitet.

Brystproteser består av et relativt tykt ytre skall av silikon med glatt eller ru overflate. De er enten fylt med gel av silikon (silikonprotese) eller saltvann (saltvannsprotese). I de aller fleste tilfeller vil silikonprotese være førstevalget ved brystforstørrelse på grunn av fasong og konsistens.

Kilde: Aleris Nobel (før: Teres Nobel Oslo) og Aleris Colosseum (før: Teres Colosseum)

Merknad til bestemmelsene i forskrift om markedsføring av kosmetiske inngrep (§ 5. Forbud mot bruk av pre- og postoperative bilder)

Med pre- og postoperative bilder menes bilder av personer som viser deres utseende før- og etter et kosmetiske inngrep, og på den måten viser resultatet av et kosmetisk inngrep. Forbudet innebærer at det for eksempel ikke kan brukes bilder som viser en person før og etter en fettsuging eller brystimplantatoperasjon. Bestemmelsen er imidlertid ikke til hinder for at det benyttes slike bilder under konsultasjon mellom helsepersonellet og potensiell kunde/pasienten. I denne sammenhengen kan bilder som viser forventet operasjonsresultat være hensiktsmessig informasjon i henhold til helsepersonelloven § 10.

Se forventet resultat av en brystforstørrelsebrystforstørrelse før og etter

Nå har du muligheten til å se det forventede resultatet av en brystforstørrelse. Aleris Colosseum (før: Teres Colosseum Oslo) og Aleris Nobel (Teres Nobel) (begge i Oslo) tilbyr forundersøkelse med Vectra 3D, et unikt bildesystem som kan vise et forventet resultat av en operasjon.

Vectra 3D er et bildesystem som tar bilder av brystene i 3D og ved hjelp av et avansert dataprogram kan man vise et forventet resultat av en brystoperasjon.

Mange som kommer til vurdering for brystforstørrelse er usikre på hvilken silikonprotese de skal velge. Med dette hjelpemidlet er det lettere for kvinnen å ta et valg hun blir fornøyd med.

 

Les mer om brystforstørring og silikon

 

 

Generelt om refusjon fra trygden og rett til sykmelding

Avgrensing på grunnlag av indikasjon volder en del besvær. I mange tilfeller er det helt klart hva som anses medisinsk indisert og hva som er kosmetisk, men det vil være gråsoner og skjønnsmessige vurderinger. Samtidig er det praktisk og økonomisk viktig hvorvidt et inngrep vurderes å være kosmetisk eller medisinsk indisert, idet det får betydning for rettigheter som refusjon fra trygden og rett til sykmelding. Psykiske reaksjoner pga. utstående ører eller asymmetri i ansikt eller kropp vil for eksempel avhenge av grad av mobbing og psykisk robusthet. Variasjon i forhold til utøvelse av dette skjønnet kan utgjøre et problem i forhold til likebehandling i landet. (Rapport fra Helsetilsynet 8/2004)

Silikonproteser

  • Vi benytter kun silikonproteser av høyeste kvalitet