Utstående ører

Utstående ører

Både hos voksne pasienter og barn er den mest vanlige plastikkirurgiske behandling av det ytre øret behandling for utstående ører. Hos små barn gjøres dette i narkose på offentlige sykehus, mens utstående ører hos voksne behandles på private klinikker i lokal bedøvelse. Operasjonen etterlater et arr på baksiden av øret, men det blir plassert slik at det blir svært lite synlig.

Sjeldnere korrigeres store hull eller “avrevne” hull i ørene etter bruk av ørepynt.

En korrigering av utstående ører får ørene en bedre form og blir liggende tettere inntil hodet. En slik operasjon er svært vanlig både for barn og voksne.

De som har utstående ører mangler vanligvis en ekstra fold i brusken som på fagspråket kalles for antihelix. Dette gjør at øret virker stort og utstående. En del barn blir dessverre ertet for utstående ører, og mange velger en lang hårfrisyre for å skjule ørene.

Ved en øreoperasjon omformes bruskskjelettet slik at øret får en naturlig form og derved blir stående mer inn mot hodet. Korreksjon av utstående ører er et hyppig forekommende inngrep som også utføres ved offentlige sykehus. Ventetiden er imidlertid ofte lang og det er sjelden voksne får tilbud om operasjon ved offentlig sykehus.

Etter operasjonen må du bruke bandasje rundt ørene og hodet i en uke. Det blir vanligvis ingen synlige arr etter øreoperasjon. Noe hevelse og misfarging av huden på forsiden av ørene er naturlig etter operasjonen og disse forandringene går gjerne tilbake etter én til to uker.

Hovedkilde: Teres Nobel og Teres Colosseum

 

Generelt om refusjon fra trygden og rett til sykmelding

Avgrensing på grunnlag av indikasjon volder en del besvær. I mange tilfeller er det helt klart hva som anses medisinsk indisert og hva som er kosmetisk, men det vil være gråsoner og skjønnsmessige vurderinger. Samtidig er det praktisk og økonomisk viktig hvorvidt et inngrep vurderes å være kosmetisk eller medisinsk indisert, idet det får betydning for rettigheter som refusjon fra trygden og rett til sykmelding. Psykiske reaksjoner pga. utstående ører eller asymmetri i ansikt eller kropp vil for eksempel avhenge av grad av mobbing og psykisk robusthet. Variasjon i forhold til utøvelse av dette skjønnet kan utgjøre et problem i forhold til likebehandling i landet. (Rapport fra Helsetilsynet 8/2004)

På dansk kalles utstående ører for stritører