Tunge Øyelokk

Tunge Øyelokk

På øvre øyelokk er det vanligvis hudoverskudd som er det største problemet (tunge øyelokk). Ved nedre øyelokk er det fettansamling som ofte er hovedårsaken.

Korrigering av tunge øyelokk og poser under øynene er en ofte gjennomført operasjon innen plastisk kirurgi. Vær oppmerksom på at dype rynker rundt øynene og smilerynker på siden av øynene blir ikke borte ved øyelokksoperasjoner.

En øyelokksoperasjon kan fjerne disse problemene. Dersom du har problemer både med øvre og nedre øyelokk kan begge deler opereres samtidig. Generelt er operasjon av øyelokk et skånsomt inngrep med svært gode resultater, og det forventes vanligvis lite arr.

Hovedkilder: Aleris Nobel og Aleris Colosseum i Oslo (Majorstua)

Klinikker som tilbyr øyelokksoperasjon

Aleris Colosseum (Oslo) • Aleris Colosseum Stavanger (Stavanger) • Aleris Drammen (Drammen) • Aleris Nesttun, Bergen (Bergen) • Aleris Nobel (Oslo) • Aleris Kristiansand (Kristiansand) • Aleris BodøAleris Tønsberg (Tønsberg)

Mer informasjon

  • Plasticsurgery.org kan du se før-etter-bilder i forbindelse med øyelokksplastikk (NB! vær kritisk til slike før-etter-bilder)
  • Ansiktskirurgi
  • Kirsti Sparboe var i mange år plaget av tunge øyelokk. Les om hennes øyelokkoperasjon i Dagbladet

Generelt om refusjon fra trygden og rett til sykmelding

Avgrensing på grunnlag av indikasjon volder en del besvær. I mange tilfeller er det helt klart hva som anses medisinsk indisert og hva som er kosmetisk, men det vil være gråsoner og skjønnsmessige vurderinger. Samtidig er det praktisk og økonomisk viktig hvorvidt et inngrep vurderes å være kosmetisk eller medisinsk indisert, idet det får betydning for rettigheter som refusjon fra trygden og rett til sykmelding. Psykiske reaksjoner pga. utstående ører eller asymmetri i ansikt eller kropp vil for eksempel avhenge av grad av mobbing og psykisk robusthet. Variasjon i forhold til utøvelse av dette skjønnet kan utgjøre et problem i forhold til likebehandling i landet. (Rapport fra Helsetilsynet 8/2004)