Neseoperasjon (kosmetisk nesekirurgi – nose job)

Nesen har stor betydning for det inntrykket et ansikt gir – især i profil. En liten nese kan gi et feminint inntrykk, mens en stor og kraftig nese kan gi inntrykk av styrke og kraft.

Plastikkirurg Morten Haug ved Teres Nobel har lang erfaring med neseoperasjoner og opererer mer enn 100 neser hvert år. Her forteller han litt om denne operasjonen.

Kosmetiske nesekirurgi utføres i liten grad i det offentlige helsevesen. På vanlige ØNH-avdelinger gjøres mest funksjonell nesekirurgi, dvs operasjoner som bedrer luftpassasjen gjennom nesen og retter opp gamle skader, medfødte skjevheter osv. På private klinikker utføres det derimot de operasjoner som handler om det mer rent utseendemessige av nesen knyttet til ønsket om å:

  • endre nesetuppen
  • redusere/gjøre nesen smalere
  • endre utseende på neseborene
  • korrigere en krokete neserygg
  • å redusere lengden på nesenneseoperasjon

Kosmetisk nesekirurgi krever en erfaren lege som vet hva som skal gjøres og hvordan resultatet skal bli best mulig.

Neseoperasjon – ønske om mindre dominerende nese

Noen pasienter ønsker at nesen skal bli mindre dominerende og dels mer feminin eller mindre maskulin. Noen opplever at neseryggen er for høy, krum og bred, eller at nesetippen er for stor og rund. Andre pasienter opplever at nesevingene er for store, eller at nesetippen peker for mye oppover og står for mye fram.

Moderne nesekirurgi kan i stor grad korrigere akkurat det pasienten er opptatt av. Det kan gjøres betydelige endring på nesens form, men ikke nødvendigvis i like stor grad som pasienten ønsker. Hudens tykkelse har også betydning for sluttresultatet. Dersom pasienten har tykk hud, vil dette kunne begrense hvor mye nettere nesetippen kan bli for eksempel. Det er viktig at nesen etter en korreksjon har naturlige proporsjoner og at neserygg og nesetip harmonerer og at den nye nesen er naturlig i ansiktet.

Aleris-klinikker

Aleris Colosseum (Oslo) • Aleris Colosseum Stavanger • Aleris Drammen • Aleris Nobel (Oslo) • Aleris Kristiansand (Kristiansand) • Aleris Bodø (Bodø) •

Klinikker som tilbyr plastisk kirurgi

Les mer

Generelt om refusjon fra trygden og rett til sykmelding

Avgrensing på grunnlag av indikasjon volder en del besvær. I mange tilfeller er det helt klart hva som anses medisinsk indisert og hva som er kosmetisk, men det vil være gråsoner og skjønnsmessige vurderinger. Samtidig er det praktisk og økonomisk viktig hvorvidt et inngrep vurderes å være kosmetisk eller medisinsk indisert, idet det får betydning for rettigheter som refusjon fra trygden og rett til sykmelding. Psykiske reaksjoner pga. utstående ører eller asymmetri i ansikt eller kropp vil for eksempel avhenge av grad av mobbing og psykisk robusthet. Variasjon i forhold til utøvelse av dette skjønnet kan utgjøre et problem i forhold til likebehandling i landet. (Rapport fra Helsetilsynet 8/2004)

Nosejob i 1597: De Curtorum Chirurgia Per Insitionem

Så langt tilbake som 1597 ble det foretatt kosmetisk nesekirurgi. Det kommer frem i boken De Curtorum Chirurgia Per Insitionem, skrevet av professor i kirurgi og anatomi ved universitetet i Bologna, Gaspare Tagliacozzi.

Nesekirurgi

Illustrasjon fra boken De Curtorum Chirurgia Per Insitionem (utgitt 1597).

Trender innen plastisk kirurgi og kosmetiske behandlinger

Plastisk kirurgi

Bukplastikk øker kraftig. Fra 2010 til 2012 økte antall operasjoner i Teres-kjeden med hele 45 %, og enkelte klinikker kan melde om en tilnærmet dobling i samme periode.

– Menn vil først og fremst fikse øyelokkene. I 2010 var andelen menn som gjorde dette 12,75 %. I 2011 13,83 %, og i 2012 15,24 %. Kvinner er fortsatt i kraftig flertall, men andelen menn går jevnt og trutt oppover.

Fettransplantasjon

Fettransplantasjoner øker også. Fra 2011 til 2013 var økningen i Teres’ ulike avdelinger i Norge rundt 160 prosent. Ønsker man å bli litt større et sted, og tilsvarende mindre et annet, lar dette seg i mange tilfeller gjøre ved hjelp av fettransplantasjon, dvs. at man suger ut fett fra et sted på kroppen, og sprøyter det inn et annet. Metoden skal være svært trygg, og mange pasienter føler seg komfortable ved å vite at det er deres eget vev som blir satt inn, ikke et fremmedlegeme.

Plastisk kirurgi og alder

Ifølge tall fra klinikkene ved den tidligere Teres-kjeden øker også gjennomsnittsalderen. Stadig eldre mennesker er villige til å spandere penger på utseendet: I 2010 var snittalderen 39,65 år, i 2012 var snittalderen 41,13 år, ifølge tidligere Teres.