Med nese for neser

Med nese for neser

Neseoperasjon (Nesekirurgi) er noe av vanskeligste en kan drive med innen plastisk kirurgi. Overlege Morten Haug ved Aleris Colosseum-Nobel i Oslo har operert neser i mer enn 20 år og har gjort mer enn 1000 operasjoner.

Kosmetisk nesekirurgi krever et ekstremt presisjonsnivå. Her ser du Morten Haug under en operasjon på Aleris Colosseum-Nobel. Haug er en av Norges dyktigste og mest erfarne nesekirurger, men han utfører også de fleste andre plastikkirurgiske inngrep.
Overlege Morten H. Haug er spesialist i plastisk kirurgi, øre-nese-hals-sykdommer, og hode- og halskirurgi fra Haukeland sykehus. Har dessuten arbeidet som assistentlege ved både medisinsk avdeling og anestesiavdelingen Rogaland sentralsykehus, samt ved kirurgisk avdeling Ullevål sykehus. Spesialistutdannelsen i plastisk- og rekonstruktiv kirurgi har han fra Rikshospitalet. Haug har mange studieopphold hos internasjonalt kjente plastikkirurger. Han har holdt foredrag om ulike kirurgiske emner og publisert flere artikler i både nasjonale og internasjonale tidsskrift. Har vært styremedlem og kasserer i Norsk Plastikkirurgisk Forening i to perioder. Morten H. Haug var en av grunnleggerne av Aleris (Teres) Nobel (den gang het det Nobel Clinic) og var første lege som arbeidet full tid ved klinikken. Han utfører de fleste plastikkirurgiske inngrep og har utført svært mange operasjoner.

Morten Haug, du er spesialist i plastisk kirurgi og øre-nese-hals-sykdommer fra Haukeland sykehus. Hva gikk arbeidet ditt ut på før du var med og grunnla Aleris Nobel (som den gang het Nobel Clinic)?

Arbeidet på sykehuset var mest relatert til barn med leppe-kjeve-ganespalte, andre medfødte misdannelser og brannskader.
Dette er et svært engasjerende arbeid som også er tidkrevende. Det å arbeide på sykehus er spennende, men setter også begrensninger. Etter hvert fikk jeg ønske om gjøre annen type kirurgi og ha større frihet ved å arbeide for meg selv privat. Å drive med privat plastikkkirurgi vil i større grad dreie seg om problemstillinger med mer kosmetisk indikasjon. Dette er også svært krevende, men på en annen måte enn på sykehuset. Med privat kirurgi blir det en mer personlig relasjon til pasienten, og det stilles store forventninger til resultatet. Det var en vanskelig beslutning å slutte på sykehuset, men jeg har aldri angret på beslutningen. I utlandet er det langt vanligere å arbeide privat samtidig som man har en delt stilling på sykehuset.

Er det tilfeldig at du ble spesielt opptatt av neser?

Jeg ble interessert i nesekirurgi mens jeg arbeidet med øre-nese-hals-kirurgi, og denne interessen fortsatte med leppe-kjeve-ganespalte-pasientene. Jeg erfarte hvor viktig nesens form er for ansiktet. Ofte er det slik at nesen ikke helt passer til ansiktet eller at nesen har endret form etter en skade. Det å skape en nese som passer bedre til ansiktet, har fascinert meg.

plastisk kirurgi nese

Til slutt syr kirurgen igjen. Arret under nesten blir så å si usynlig.

Jeg begynte tidlig å reise på kurs til England og USA for å lære mer og dette har vært en stor inspirasjonskilde for meg.

Nesekirurgi regnes av mange for det vanskeligste en kan drive med innen plastikkirurgi og det i seg selv er jo en utfordring. Problemet er imidlertid å få erfaring når en kan lite fra før. Over mange år har jeg utviklet min erfaring og kunnskap om nesens funksjon og anatomi og har gradvis forbedret mine operasjonsteknikker. Jeg har nå drevet med nesekirurgi i mer enn 20 år og har gjort mer enn 1000 operasjoner.

Hvor ofte operer du neser?

Det er oftere enn mange tror. Sist jeg sjekket, hadde jeg gjort 111 neseplastikker fram til august i år.

Er det noen fellestrekk ved pasientene som ønsker kosmetisk nesekirurgi? Er det for eksempel folk i bestemte aldersgrupper, folk fra bestemte sosiale lag? Er det flest kvinner eller menn?

Pasientene som ønsker kosmetisk nesekirurgi, kommer fra alle samfunnslag og er i alle aldre. Sammenlignet med annen plastisk kirurgi er det imidlertid forholdsvis langt flere menn som ønsker en neseplastikk.

Operasjon nese Morten Haug

Morten Haug har arbeidet ved Nobel Clinic (i dag Aleris Colosseum-Nobel) i mer enn 30 år.

 

Kommer pasientene med bilder av for eksempel kjendiser og sier at de vil se sånn og sånn ut?

Det hender at de kommer med bilde av andre. Dette kan være nyttig i forhold til min forståelse av hva pasienten ønsker. Det er imidlertid ikke mulig å kopiere en annens nese, alle er forskjellige.

Hva er det viktig for deg å formidle under konsultasjonen før en neseoperasjon?

Det er svært vesentlig at jeg har forstått hva pasienter ønsker, derfor ber jeg alltid pasienten så detaljert som mulig selv å beskrive hva en ønsker å endre på. Med dette som utgangspunkt forklarer jeg så hva som er mulig å gjøre. Det er avgjørende at jeg og pasienten har forstått hverandre godt. Ofte tar jeg 3D-bilder som jeg kan bearbeide for å kunne kommunisere på en best mulig måte med pasienten.

Kan man foreta kosmetisk nesekirurgi i lokalbedøvelse?

Alle neseplastikker ved Aleris opereres i narkose i kombinasjon med lokal bedøvelse. Det er viktig med en god lokalbedøvelse fordi da trenger en mindre narkosestoffer og det gir mindre fare for kvalme etter operasjonen. Dessuten fører lokalbedøvelsen til at det blør mindre, noe som er viktig for å ha best mulig oversikt. Resultatet blir da bedre. En god lokalbedøvelse vil virke i mange timer etter operasjonen slik at man har mindre smerter.

Er det mange forskjellige måter å operere neser på?

Grovt sett tenker vi at det er to hovedmåter å operere en nese på, enten en lukket eller en åpen neseplastikk. Dersom jeg bare skal gjøre noe med neseryggen, gjør jeg dette vanligvis som en lukket neseplastikk.

Neseoperasjon før og etter: Uttalelser fra pasienter som er blitt operert av Morten Haug

Jeg er glad jeg valgte (Aleris) Teres Nobel for min brystforstørrelse. Kirurgen har gitt meg nøyaktig de brystene jeg ønsket. Ingen kan lenger tro at jeg har ammet tre barn. Et perfekt resultat ! Jeg ble godt tatt vare på av alle de ansatte på klinikken. Anbefaler (Aleris) Teres Nobel spesielt til de som er ekstra nervøse før operasjon.

Jeg var nervøs før min øyeoperasjon men alle var proffe og det tok ikke lange tiden fra jeg kom til jeg sov… Skal jeg opereres igjen, blir det helt klart her, resultatet av operasjonen var over all forventning… Tusen takk.

En utrolig flott klinikk, med hyggelig personale og leger. Omgivelsene gir deg en koselig følelser og det er behagelig og rolig der. Aleris (Teres) Nobel er et sted hvor de tar godt vare på deg.

Stol på det kirurgen sier. Les minst mulig personlige erfaringer – vi er så forskjellige. Hør på kirurgen – det er han som kan og vet best. Sitter igjen med drømmeresultatet av både fasong og størrelse, samt hyggelig og morsomme minner fra timene etter narkosen.

Hva legger du i det at operasjonen er «lukket»?

Ved en lukket neseplastikk åpner jeg opp neseryggen med et snitt inne i nesen, og løsner ut fremre del av neseryggen som dannes av neseskilleveggen og de øvre bruskvingene og benet del av neseryggen.

Når du sier «løsner» – mener du da at neseryggen er helt løs? Ikke festet noe sted?

Jeg mener at en løsner huden fra benet og brusket neserygg slik at det dannes en åpning over neseryggen slik at jeg kan gjøre det jeg skal fra denne åpningen.

Og hva gjør du så?

Neseskilleveggen er en bruskplate som deler neseborene i to. De øvre bruskvingene er festet til neseskilleveggen og danner sammen med neseskilleveggen fremre del av neseryggen. De øvre bruskvingene forbindes med nesebenet som er formet som en pyramide og danner den øvre delen av neseryggen og som fester nesen til pannebenet. Når en løsner ut neseryggen, er det viktig å være tett på brusken og benet for å unngå at det blir skade av huden over. Deretter lager jeg en kanal innover langs øvre del av neseskilleveggsbrusken, mellom brusken og slimhinnen, bakover og under de øvre bruskvingene. Så spaltes de øvre bruskvingene tett på neseskilleveggen. Etter dette klipper jeg ned høyden av neseskilleveggen noe og klipper ned noe av de øvre bruskvingene. Deretter filer jeg ned nesebenet.

Etter dette finjusteres høyden av nesebenet og bruskdelen av neseryggen ved å file litt og litt på benet og klippe litt og litt ned av bruskdelen av neseryggen. Når jeg er fornøyd med høyden, må jeg løsne benet. Jeg bruker en metode der jeg lager et 2 millimeter stort hull i huden på utsiden av nesebenet, svarende til basis av nesepyramiden (nesebenet). Jeg banker så ut små hull i nesebenet bortover og oppover, hvorpå jeg til slutt løsner det ved å klemme det sammen. Dette er en viktig del av operasjonen og er nødvendig for at nesebendelen av neseryggen ikke skal bli for bred. Deretter syr jeg de øvre bruskvingene sammen mot neseskilleveggen for at de ikke skal falle inn og lage trangere luftveier. Til slutt lukkes sårene med en tynn tråd som går i oppløsning av seg selv. Jeg legger over en utvendig bandasje som består av tape mot huden og en aluminiumsplate over denne. Dette stabiliserer neseryggen utenfra. Videre plasserer jeg en silikonplate med et rør inn i hvert nesebor, for at man skal få pustet med nesen. Dette gir også innvendig støtte. Bandasjen fjerner jeg vanligvis etter 7-10 dager.

Er det operasjon av pasienter som ønsker en lavere neserygg eller som ønsker en mindre krum og kanskje smalere nese du beskriver her?

Det stemmer.

Neseoperasjon før og etter

Du nevnte forholdsregler du tok for å forhindre at luftveiene skulle bli trangere. Selv har jeg ganske trange luftveier og tenker følgelig andre veien: Kan du under en slik operasjon samtidig hjelpe pasienter med å få videre luftveier slik at pusting gjennom nesen blir lettere?

Det er ofte pasientene har problemer med å puste med nesen.  Da er vanligvis neseskilleveggen skjev og det er asymmetri og skjevhet av nesebenet. Dette gjør at det er trangere i det ene neseboret eller også begge. Dersom dette er tilfellet, er operasjonen en kombinasjon med å forbedre luftpassasjen og det å endre nesens yttre form. Ofte henger dette sammen, da nesens ytre form er medvirkende til nedsatt luftpassasje. Dette er ofte betinget av en skade, men kan også være en medfødt misdannelse.

Og hvis pasienten av en eller annen grunn ønsker å endre på for eksempel nesetippen?

Da vil en såkalt åpen operasjon være det riktige. Nesetippen skal ofte lages mindre og mer definert. Jeg må da ofte bygge opp støtte og løft av tuppen ved å bygge et bruskskjelett med brusk tatt fra neseskilleveggen.

Her følger jeg deg ikke helt. Vil du løfte nesetippen hos pasienter som ønsker den mindre?

Jeg fjerner ofte deler av bruskskjelettet i tuppen og syr de to bruskvingene sammen. Her finnes det mange suturteknikker som jeg bruker som er med på å forme. Ofte er tuppen for stor betinget av at den har for lite spenst og støtte og at den er hengete, da må en også bygge opp støtte med brusk fra neseskilleveggen.

Hvordan fortsetter du så denne typen operasjon?

Først legges et snitt i huden på tvers av hudbroen mellom neseborene. Deretter løsner jeg møysommelig ut huden over nesetippens bruskskjelett. På denne måten får jeg synliggjort nesetippens bruskskjelett. Etter dette løsner jeg ut neseryggen som ved en lukket neseplastikk, men fra samme åpning som jeg har laget. Dersom jeg skal hente brusk fra neseskilleveggen, må jeg løsne ut slimhinnen som kler neseskilleveggen. Jeg tar så ned høyden på neseryggen og løsner benet, på samme måte som ved en lukket neseplastikk. Deretter tar jeg ut en bruskplate fra neseskilleveggen og lager byggematerialet som skal løfte og støtte bruskskjelettet i nesetippen.

For å forme nesetippen, må jeg fjerne noe av øvre del av nesetippens bruskskjelett og sy dette sammen og samtidig sy inn bruskbitene jeg har laget fra neseskilleveggen. Her er det flere suturteknikker som jeg bruker for å få en riktig form. Til slutt syr jeg de øvre bruskvingene mot neseskilleveggen og lukker nesen ved å sy utvendig og innvendig. Utvendig syr jeg med en tynn tråd som skal fjernes samtidig med at en fjerner bandasjen. De innvendige stingene smuldrer bort av seg selv. Resten av bandasjeringen blir på samme måte som ved en lukket neseplastikk.

Nesekirurgi

Kirurgen er avhengig av et godt team. Her ser du sykehusets populære anestesisykepleier Jonny Harila, som har arbeidet ved klinikken i en mannsalder.

Vil de utvendige arrene bli synlige?

Vanligvis gror dette arret svært pent og blir nærmest usynlig. Jeg tar meg imidlertid god tid når jeg syr nesen sammen på slutten av operasjonen.

Michael Jackson er et eksempel på at ikke alle neseoperasjoner blir vellykket. Hva skjedde egentlig med nesen hans?

Han fjernet trolig store deler av brusk og ben i nesen og bygget det opp igjen med kunstig materiale. Dette kan gå bra, men det kan også gå veldig dårlig. Det er nemlig slik at kroppen kan avstøte det kunstige materialet, det oppstår en betennelsesreaksjon og man må fjerne det. Dette vil da kunne ende opp med en total katastrofe, da hele nesen vil falle sammen. Det er svært risikabelt å bygge opp nesen med kunstig materiale, en bør bruke kroppens eget vev, holde seg til eget bruskvev. Dette gir imidlertid klare begrensninger og det er derfor fristende å bruke kunstig materiale som ikke gir volumbegrensninger. Dersom byggematerialet blir avstøtt, har man imidlertid fått et stort problem, i verste fall en total katastrofe. Dette var trolig tilfellet med Michael Jackson.